CSSI - Johann Hoops 
CSSI

Johann Hoops

 • Name
  Johann Hoops [S62]
   
 • ID
  I2503
 • Gender
  Male
 • Ahnen-Nr.
  94
   
  17 Total Ancestors
 • Immigrant Ancestors are displayed in italics
 • Ancestors with no parents are displayed in bold
Generation 1
[1.01  2]   Johann Hoops (1780-1843) DEU
Generation 2
[1.02  3]   Johann Jochim Hoops (~1750-1796) DEU
[2.01  4]   Anna Magdalena Wegener (1750-1827) DEU
Generation 3
[1.03*  ]   Johann Hoops (~1700-1761) DEU
[2.02  5]   Franz Wegner (1699-1769) DEU
[3.01   ]   Elsabe Sellmann (~1700-)
[4.01   ]   Catharina Elisabeth Busch (1720-1803) DEU
Generation 4
[2.03   ]   Franz Wegner (~1665-)
[3.02*  ]   Jochim Sellmann (~1666-)
[4.02   ]   Hans Michael Busch (~1686-)
[5.01  6]   Anna Maria von Pein (~1665-1766) DEU
Generation 5
[2.04*  ]   Jacob Wegner (~1632-)
[4.03  7]   Franz Busch (~1659-)
[5.02*  ]   Hinrich von Pein (~1631-)
[6.01*  ]   Anna Prin (~1631-)
Generation 6
[4.04*  ]   Martin Busch (~1631-)
[7.01   ]   . Meyer (~1631-)
Generation 7
[7.02*  ]   Ludolf Meyer (~1597-)
 
Gustav Hoops (1813-)
Jochim Hoops (1820-)
Johann Hoops (1780-1843)
Johann Jochim Hoops (~1750-1796)
Johann Hoops (~1700-1761)
Franz Wegner (1699-1769)
Franz Wegner (~1665-)
Anna Maria von Pein (~1665-1766)
Jacob Wegner (~1632-)
Anna Prin (~1631-)
Franz Busch (~1659-)
+
Built by Gigatrees (3.0.11) Q(73.11)