CSSI - Franz Hinrich Hatje 
CSSI

Franz Hinrich Hatje

 • Name
  Franz Hinrich Hatje
   
 • ID
  I2144
 • Gender
  Male
 • Hatje-Nr
  196
   
  103 Total Ancestors
 • Immigrant Ancestors are displayed in italics
 • Ancestors with no parents are displayed in bold
Generation 1
[ 1.01   2]             Franz Hinrich Hatje (1910-1998) DEU
Generation 2
[ 1.02   3]             Franz Ernst Hatje (1864-) DEU
[ 2.01   4]             Anna Hatje (1880-1928) DEU
Generation 3
[ 1.03   5]             Franz Hinrich Hatje (1817-1905) DEU
[ 2.02   6]             Franz Ernst Hatje (1840-1887) DEU
[ 3.01*   ]             Anna Metta Schlüter (1832-)
[ 4.01   7]             Anna Maria Fuhlendorf (1847-) DEU
Generation 4
[ 1.04   8]             Franz Ernst Hatje (1787-1858) DEU
[ 2.03  10]             Franz Ernst Hatje (1804-1875) DEU
[ 4.02  11]             Claus Fuhlendorf (1813-1876) DEU
[ 5.01   9]             Anna Maria Groth (1793-1877) DEU
[ 6.01*   ]             Anna Catharina Heins (1811-1875) DEU
[ 7.01*   ]             Anna Twisselmann (1809-) DEU
Generation 5
[ 1.05  12]             Franz Ernst Hatje (1747-1821) DEU
[ 2.04  16]             Jochim Hatje (1774-1836) DEU
[ 4.03*   ]             Claus Fuhlendorf (~1786-)
[ 5.02  14]             Franz Hinrich Groth (1747-1794) DEU
[ 8.01  13]             Anna Catharina Diekmann (1754-1796) DEU
[ 9.01  15]             Anna Maria Witt (1755-1833) DEU
[10.01*   ]             Catharina Magdalena Timm (1777-1814) DEU
[11.01  17]             Anna Catharina Schuldt (1786-1839) DEU
Generation 6
[ 1.06  18]             Jochim Hatje (1716-1782) DEU
[ 2.05  26]   [5:1.05]  Franz Ernst Hatje (1747-1821) DEU
[ 5.03  22]             Claus Hinrich Groth (1706-1786)
[ 8.02  20]             Peter Diekmann (1718-1757) DEU
[ 9.02  24]             Martin Witt (1720-1805) DEU
[11.02  28]             Barthold Schulz (1751-1831) DEU
[12.01  19]             Ilsabe Elisabeth Wulf (1721-1759) DEU
[13.01  21]             Anna Catharina Krohn (1730-1758) DEU
[14.01  23]             Dorothea Margaretha Groth (1705-1771) DEU-
[15.01  25]             Metta Magdalena Huckfeldt (1720-1788) DEU
[16.01  27]   [5:8.01]  Anna Catharina Diekmann (1754-1796) DEU
[17.01  29]             Anna Catharina Maria Heydorn (1769-1834) DEU
Generation 7
[ 1.07  30]             Franz Ernst Hatje (~1677-1722) DEU
[ 5.04*   ]             Berend Groth (~1672-)
[ 8.03    ]             Peter Diekmann (~1699-1729)
[ 9.03  36]             Martin Witt (<1700-1732) DEU
[11.03  38]             Barthold Scholz (1725-1787) DEU
[12.02  32]             Elert Wulf (~1696-1756) DEU
[13.02  35]             Hans Hinrich Krohn (~1696-1756) DEU
[14.02*   ]             Hans Groth (~1663-)
[15.02*   ]             Johann Huckfeldt (~1686-<1741)
[17.02  40]             Hans Heydorn (1734-1787) DEU
[18.01  31]             Gesa Huckfeldt (~1677-)
[19.01  33]             Catharina Elisabeth Ostermann (~1696-1723) DEU
[20.01  34]             Ilsabe Michelsen (~1700-1761) DEU
[21.01    ]             Anna Catharina Krohn (~1696-1756) DEU
[22.01*   ]             Catharina Körner (~1672-)
[23.01*   ]             Magdalena Schütt (~1663-)
[24.01  37]             Maria Eggers (<1700->1720)
[25.01    ]             Catharina Mohr (~1686-)
[28.01  39]             Catharina Pump (1727-1785) DEU
[29.01  41]             Anna Maria Heydorn (1737-1820) DEU
Generation 8
[ 1.08    ]             Ernst Hatje (~1634-<1705)
[ 8.04    ]             Dierk Diekmann (~1651-)
[ 9.04*   ]             Hinrich Witt (~1666-)
[11.04*   ]             Barthold Schulz (~1683-)
[12.03*   ]             Hans Anton Wulf (~1660-1709) DEU
[13.03    ]             Hans Krohn (~1662-1714) DEU
[17.03  46]             Hinrich Heydorn (1703-1742) DEU
[18.02    ]             Jochim Huckfeldt (~1643-)
[19.02*   ]             Hinrich Ostermann (~1662-)
[20.02  42]             Hans Michelsen (~1666-)
[21.02*   ]             Jacob Krohn (~1662-)
[24.02  43]             Paul Eggers (<1680-)
[25.02*   ]             Hans Mohr (~1652-)
[28.02*   ]             Peter Pump (1665-1762) DEU
[29.02  48]             Hans Heydorn (~1699-)
[30.01*   ]             Anna . (~1637-)
[31.01*   ]             _____ Thießen (~1643-)
[32.01*   ]             Ilsabe Pethan (~1660-)
[33.01    ]             Cathrina Gätjens (~1662-)
[34.01    ]             Ilsabe Wegner (~1666-)
[35.01*   ]             Cathrine . (~1662-)
[36.01    ]             Anna Krohn (~1666-)
[37.01*   ]             Maria . (<1680-)
[38.01  44]             Anna Schröder (1683-1764)
[39.01  45]             Catharina Witt (~1677-)
[40.01  47]             Ilsabe Schulz (1711-1785) DEU
[41.01  49]             Cathrina Peers (1699-1755) DEU
Generation 9
[ 1.09*   ]             Simon Hatje (~1600-<1661)
[ 8.05*   ]             Peter Diekmann (~1617-)
[13.04*   ]             Hans Krohn (~1628-)
[17.04*   ]             Hans Heydorn (~1669-)
[18.03*   ]             Johann Huckfeldt (~1609-)
[20.03*   ]             Hinrich Michelsen (~1632-)
[24.03*   ]             Peter Eggers (~1646-)
[29.03*   ]             Johann Heydorn (~1666-)
[33.02*   ]             Claus Gätjens (~1628-)
[34.02*   ]             Jacob Wegner (~1632-)
[36.02*   ]             Martin Krohn (~1632-)
[38.02*   ]             Jasper Schröder (~1649-)
[39.02*   ]             Hinrich Witt (~1643-)
[40.02*   ]  [8:11.04]  Barthold Schulz (~1683-)
[41.02*   ]             Jochen Peers (~1665-)
[42.01    ]             Lisabeth Kuhlmann (~1632-)
[43.01*   ]             Margaretha . (~1646-)
[44.01*   ]             Anna Meinke (~1649-)
[45.01    ]             Anna Krohn (~1643-)
[46.01*   ]             Maria Ostermann (~1669-)
[47.01  50]  [8:38.01]  Anna Schröder (1683-1764)
[48.01*   ]             Anna Heydorn (~1666-)
[49.01  51]             Margaretha Führschütt (~1665-)
Generation 10
[42.02*   ]             Jürgen Kuhlmann (~1598-)
[45.02*   ]             Marten Krohn (~1609-)
[49.02*   ]             Hans Führschütt (~1631-)
[51.01    ]             Catharina Lüders (~1631-)
Generation 11
[51.02*   ]             Jacob Lüders (~1597-)
 
Anna Hatje (1880-1928)
Franz Ernst Hatje (1840-1887)
Franz Ernst Hatje (1787-1858)
Anna Maria Groth (1793-1877)
Franz Ernst Hatje (1804-1875)
Claus Fuhlendorf (1813-1876)
Franz Ernst Hatje (1747-1821)
+
+
+
Anna Maria Witt (1755-1833)
+
Jochim Hatje (1774-1836)
+
+
Built by Gigatrees (3.0.11) Q(73.11)