CSSI - Norbert Killich 
CSSI

Norbert Killich

 • Name
  Norbert Killich
   
 • ID
  I49
 • Gender
  Male
 • Religion
  katholisch
   
 • Occupation
  Postbeamter (Postoberamtsrat a.D.)
   
  151 Total Ancestors
 • Immigrant Ancestors are displayed in italics
 • Ancestors with no parents are displayed in bold
Generation 1
[ 1.01   2]             Norbert Killich (1926-2005) DEU
Generation 2
[ 1.02   3]             Wilhelm Killich (1896-1973) DEU
[ 2.01   4]             Maria Schmitt (1899-1960) DEU
Generation 3
[ 1.03   5]             Friedrich Lorenz Killich (1854-1912) DEU
[ 2.02   7]             Anton Schmitt (1871-1927) DEU
[ 3.01   6]             Elisabeth Beckmann (1857-1910) DEU
[ 4.01   8]             Katharina Schmidt (1874-1939) DEU
Generation 4
[ 1.04   9]             Friedrich Wilhelm Killich (1830-1868) DEU
[ 2.03  13]             Peter Schmitt (1843-1897) DEU
[ 3.02  11]             Gerhard Beckmann (1812-1883) DEU
[ 4.02  15]             Johann _Heinrich Schmidt (1840-1903) DEU
[ 5.01  10]             Anna Margaretha van Kück (1830-1910) DEU
[ 6.01  12]             Anna Maria Dennesen (1815-1901) DEU
[ 7.01  14]             Elisabeth Schäfer (1844-1897) DEU
[ 8.01  16]             Anna _Katharina Höffner (1848-1899) DEU
Generation 5
[ 1.05  17]             Laurenz Killig (1783-1857) DEU
[ 2.04  22]             Hilarius Schmitt (1816->1843) DEU
[ 3.03*   ]             Theodor Beekmans (1759-~1832) DEU
[ 4.03  26]             Johann Schmidt (1817->1840) DEU
[ 5.02*   ]             Peter Heinrich van Kück (<1802-~1852) DEU
[ 6.02  20]             Petrus Denissen (1776->1822) DEU
[ 7.02  24]             Paul Schäfer (1803->1848) DEU
[ 8.02  28]             Jakob Höffner (1802-1857) DEU
[ 9.01  18]             Hendrina Gartmans (1792-1844) DEU
[10.01*   ]             Anna Catharina Brüger (<1802-~1870) DEU
[11.01  19]             Hendrina Rütjes (1767-~1817) DEU
[12.01  21]             Johanna Mechtildis van Hekeren (1797->1822) DEU
[13.01  23]             Maria Anna Schäfer (1818->1887) DEU
[14.01  25]             Anna Catharina Becker (1804->1848) DEU
[15.01  27]             Maria Anna Schug (1816->1840) DEU
[16.01  29]             Anna Katzwinkel (1826-1888) DEU
Generation 6
[ 1.06  30]             Wilhelmus Killig (1740-1817) DEU
[ 2.05  36]             Joannes Petrus Schmit (1776->1827) DEU
[ 4.04*   ]             Peter Schmidt (<1800->1832) DEU
[ 6.03*   ]             Petrus Denissen (<1740->1776) DEU
[ 7.03  38]             Johann Adam Schäfer (~1760-1807) DEU
[ 8.03  44]             Johann _Girhard Hofner (1776-1837) DEU
[ 9.02  32]             Johannes Gartmans (~1760-1813) DEU
[11.02  34]             Cornelius Ruthjes (1727-1800) DEU
[12.02  35]             Joes Henricus van Hekeren (1761-1828) DEU
[13.02    ]             Paul Schäfer (<1790->1818) DEU
[14.02*   ]             Joannes Becker (<1772->1813) DEU
[15.02  42]             Johann _Heinrich Schu (1794-1858) DEU
[16.02  46]             Johann Dietrich Katzwinkel (1798-1854) DEU
[17.01  31]             Hermina Hulsbrinck (1736-1819) DEU
[18.01  33]             Aldegunda Holl (1758-1823) DEU
[19.01*   ]             Gerrarda Hulskes (~1739-1809) DEU
[20.01*   ]             Agnes Jansen (~1727-1803) DEU
[21.01    ]             Gertrud Beckmans (1765-1832) DEU
[22.01*   ]             Maria Elisabetha Schmit (<1787->1827) DEU
[23.01  37]             Anna Timothea Zech (1791->1818) DEU
[24.01  39]             (Maria) Anna Becker (1766->1807) DEU
[25.01  40]             Agnes Hoffman (1772->1813) DEU
[26.01  41]             Helena Rademacher (1791->1832) DEU
[27.01  43]             Maria Magdalene Pees (1779->1830) DEU
[28.01  45]             Agnes Wirtgen (1764-1835) DEU
[29.01  47]             Maria Elisabeth Schmitt (1799->1836) DEU
Generation 7
[ 1.07  48]             Johann Adam Killig (1714-~1754) DEU
[ 2.06  52]             Joannes Mathias Schmitt (1743->1782) DEU
[ 7.04    ]             Jois Schäfer (<1746-)
[ 8.04  59]             Simon Hofner (1744-1811) DEU
[ 9.03*   ]             Gerardus Gartmans (1730-1806) DEU
[11.03*   ]             Henderic Rutjens (<1707-1733) DEU
[12.03*   ]             Peter Hermann van Hekeren (<1737->1770)
[13.03    ]             . Schäfer (<1770-)
[15.03*   ]             Johann Wilhelm Schug (<1766->1815) DEU
[16.03*   ]             Johann Matthias Katzwinkel (<1778->1798) DEU
[17.02*   ]             Gerhard _Wilhelm Hulsbrinck (<1707->1744) DEU
[18.02*   ]             Stephanus Holl (<1731->1758) DEU
[21.02*   ]             Heinrich Beckmans (<1745->1765)
[23.02*   ]             Carolus Zech (<1753->1803) DEU
[24.02*   ]             Jois Georgius Becker (<1746->1787) DEU
[25.02*   ]             Michael Hoffman (<1750->1776) DEU
[26.02  55]             Joannes Georg Radenmacher (1752->1791) DEU
[27.02  57]             Johannes Paul Bees (1744->1794) DEU
[28.02  61]             Joseph Wirtgen (~1718-1802) DEU
[29.02  62]             Antonius Schmid (1764->1799) DEU
[30.01  49]             Maria Catharina Keut (1711-~1754) DEU
[31.01  50]             Lucia Maes (1700-1779) DEU
[32.01*   ]             Mechtildis Kersbaums (1732-1796) DEU
[33.01*   ]             Gertrudis Schrotts (<1731->1758) DEU
[34.01  51]             Mechtild Coenders (1684-1769) DEU
[35.01*   ]             Aldegundis Aengenwoort (<1737->1770)
[36.01  53]             Maria Elisabetha Schneider (1743->1782) DEU
[37.01*   ]             Anna Maria Kirschbaums (<1753->1795) DEU
[38.01*   ]             Susanna Dekoin (<1746-)
[39.01*   ]             Agnes Rachdorff (<1746-~1771) DEU
[40.01  54]             Anna Maria Langscheid (1747->1776) DEU
[41.01*   ]             Anna Chatharina Gloss (<1765->1791) DEU
[42.01  56]             Anna Wirtgen (1758->1794) DEU
[43.01  58]             Anna Catharina Buchholtz (1753->1794) DEU
[44.01  60]             Maria Anna Elisabeth Klein (1751-1808) DEU
[45.01*   ]             Maria Elisabetha Bonzelers (<1740-1798) DEU
[46.01*   ]             Alma(?) Dorothea . (<1778->1798)
[47.01*   ]             Anna Maria Magdalena Schmitt (<1772-1841) DEU
Generation 8
[ 1.08*   ]             Johannes Kilch (<1693->1734) DEU
[ 2.07*   ]             Conrad Schmitd (<1723->1756)
[ 7.05*   ]  [8:13.04]  . Schäfer (<1726-)
[ 8.05  66]             Felix Höffner (1715->1744) DEU
[13.04*   ]             . Schäfer (<1726-)
[26.03*   ]             Petrus Radenmacher (<1735->1752)
[27.03*   ]             Johann Heinrich Pees (<1723->1749) DEU
[28.03*   ]             Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) DEU
[29.03*   ]             Reinhard Schmid (<1737->1772) DEU
[30.02    ]             Daniel Keut (<1679-1750) DEU
[31.02*   ]             Georgius gen. Chorus Maes (~1662-1734) DEU
[34.02*   ]             Anton Koenders (<1664->1684)
[36.02*   ]             Reinhard Schneider (<1723->1743)
[40.02*   ]             Wilhelm Langscheid (<1725->1747) DEU
[42.02  64]             Joannes Paulus Wirtgen (1715-1790) DEU
[43.02*   ]             Appolinaris Bucholz (<1735->1756) DEU
[44.02*   ]             Johann Klein (<1724->1751) DEU
[48.01*   ]             Gertrudis Olich (<1693-~1726)
[49.01*   ]             Gertraud Christian (~1685-1752) DEU
[50.01  63]             Theodora Lem (1677-1741) DEU
[51.01*   ]             Margaretha . (<1664->1684)
[52.01*   ]             Anna Elisabetha . (<1723->1756)
[53.01*   ]             Clara . (<1723->1743)
[54.01*   ]             Anna Clara Schwickart (<1725->1747) DEU
[55.01*   ]             Anna Maria . (<1735->1752)
[56.01    ]             Anna Catharina Palm (~1720-1778) DEU
[57.01  65]             Anna Wirtgen (~1718-1769) DEU
[58.01*   ]             Agnes . (<1735->1756) DEU
[59.01  67]             Maria Margareta Englert (<1730->1744)
[60.01*   ]             Anna Gertrud Stopperich (<1724->1751) DEU
[61.01*   ]             Elisabetha Schmid (<1688-1758) DEU
[62.01*   ]             Anna Catharina Michels (<1737->1772) DEU
Generation 9
[ 8.06  68]             Lorenz Hefner (1680->1715) DEU
[30.03*   ]             Daniel Keuten (~1629-1700) DEU
[42.03*   ]  [8:28.03]  Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) DEU
[50.02*   ]             Theodor Lem (<1649->1679) DEU
[56.02*   ]             Peter Palm (<1700-)
[57.02*   ]  [8:28.03]  Johann Wilhelm Wirtgen (<1686-1757) DEU
[59.02*   ]             Sebastian Englert (<1688-) DEU
[63.01*   ]             Lucia Teilmans (<1649-1694) DEU
[64.01*   ]  [8:61.01]  Elisabetha Schmid (<1688-1758) DEU
[65.01*   ]  [8:61.01]  Elisabetha Schmid (<1688-1758) DEU
[66.01  69]             Regina Trabold (1674->1715)
[67.01*   ]             Anna Maria . (<1688-) DEU
Generation 10
[ 8.07  70]             Georg Heffner (1644->1689) DEU
[66.02  72]             Georg Trabold (1652->1683) DEU
[68.01  71]             Margaretha Berres (1645-1700) DEU
[69.01    ]             Barbara . (<1654->1683) DEU
Generation 11
[ 8.08  73]             Johann Heffner (1617-1678) DEU
[66.03*   ]             Valentin Trabold (<1619->1652)
[68.02    ]             Valentin Berres (1618-1696) DEU
[69.02*   ]             Joannes Georgie (<1634-) DEU
[70.01    ]             Apollonia Kener (<1623-1689) DEU--DEU
[71.01    ]             Margaretha Maylandts (1620-1682) DEU
[72.01*   ]             Margaretha . (<1619-1673)
Generation 12
[ 8.09    ]             Valentin Heffner (1589-1668) DEU
[68.03*   ]             Johann Berres (1598->1618) CHE
[70.02*   ]             Leonard Kener (<1603-) DEU
[71.02*   ]             Joannis Weilandt (1599->1620) DEU
[73.01*   ]             Margaretha . (~1589-1671)
Generation 13
[ 8.10    ]             Christoph Heffner (~1540->1602) DEU
Generation 14
[ 8.11*   ]             Eberhart Heffner (<1520->1540)
 
Norbert Killich (1926-2005)
Wilhelm Killich (1896-1973)
Maria Schmitt (1899-1960)
Elisabeth Beckmann (1857-1910)
Anton Schmitt (1871-1927)
Katharina Schmidt (1874-1939)
Gerhard Beckmann (1812-1883)
Peter Schmitt (1843-1897)
Elisabeth Schäfer (1844-1897)
Laurenz Killig (1783-1857)
+
Hendrina Gartmans (1792-1844)
+
Theodor Beekmans (1759-~1832)
Hendrina Rütjes (1767-~1817)
+
Petrus Denissen (1776->1822)
+
+
Hilarius Schmitt (1816->1843)
+
Maria Anna Schäfer (1818->1887)
+
Paul Schäfer (1803->1848)
+
+
Johann Schmidt (1817->1840)
+
Maria Anna Schug (1816->1840)
+
Jakob Höffner (1802-1857)
+
Anna Katzwinkel (1826-1888)
+
Built by Gigatrees (3.0.11) Q(83.01)